در حال بارگزاری....
دانلود

قمار سازمان یافته(قسمتی از مستند ترقی پول)

جان لو(Joaniss Law)یک اسکاتلندی جاه طلب و قمارباز که مبدع حباب بورس است.او ایده بورس را کامل کرد و در فرانسه این ایده را پیاده نمود.که در نهایت حباب ایجاد شده توسط"قمار سازمان یافته"فرانسه را به نابودی کشاند.