در حال بارگزاری....
دانلود

بافت فرش در اردبیل

بافت فرش در اردبیل سابقه طولانی دارد. در دوران صفویه در بسیاری از مراکز بافندگی، قالیبافی در اردبیل در اوج کمال بوده و نام اردبیل همواره به همراه نام قالی مشهوربود ازجمله قالیهای معروف قالی ذی قیمت اردبیل که متعلق به قرن شانزدهم که فعلاً در موزه ویکتوریا وآلبرت نگهداری می شود نام برد. در دوران قاجاریه قالیبافی اردبیل دچار رکود فاحشی گردیده است.