در حال بارگزاری....
دانلود

بافت بزرگترین فرش ماشینی جهان

شبکه یک- 26 شهریور 94- 21:00| از بزرگترین فرش ماشینی جهان در کاشان رونمایی شد.