در حال بارگزاری....

پدیده نادر گردبادی بدون صدا در صحرای نوادا در آمریکا

به طور معمول گردباد با صداهای بسیار بلند و ترسناک ایجاد می‌شود اما در پدیده‌ای نادر در صحرای نوادا در آمریکا یک گردباد با حداقل صدای ممکن ایجاد شد.


16 مهر 96