در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم نشست خبری آقای دکتر روحانی با نخست وزیر ژاپن

اظهارات آقای آبه در مصاحبه خبری در کنر رییس جمهوری کشورمان


23 خرداد 98
مطالب پیشنهادی