در حال بارگزاری....
دانلود

سنج و دمام زنی در حسینیه صاحب الزمان محله 22 بهمن بندرعباس

مراسم سنج و دمام زنی در حسینیه صاحب الزمان محله 22 بهمن بندرعباس (خوزستانی های مقیم بندرعباس) بشکون زن : دانش احمدی نسب دمام زنان : عادل اسماری -محمود حیزانی - سینا رودخانه-مهدی ناظری-مسعود ناظری-کورش پالش-طالب حیزانی-کریم جمالی- فرهاد کریمی شیپور زن : یحیی براهویی سنج زنان : امین بهرامی راد -مجید - بهروز ناظری -علی بیغوله