در حال بارگزاری....
دانلود

پیش بینی صندوق بین المللی پول در مورد رشد اقتصادی

شبکه خبر - 13 دی 93 -07:00| صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2015 افزایش یابد. این صندوق درباره واردات و صادرات هم در سال 2015 گفت: ایران وضعیت خوبی خواهد داشت و واردات این کشور در مقایسه با سال گذشته کاهش و صادرات آن افزایش می یابد.


مطالب پیشنهادی