در حال بارگزاری....
دانلود

اعتراف پدر نیمار در مورد قرار داد پسرش

پدر نیمار در سال 2011 از بارسلونا 10 میلیون یورو دریافت کرده بود
تا پسرش رو به بارسلونا ببره