در حال بارگزاری....
دانلود

تکنیک مهم و پرکاربرد در کنترل خشم ، استرس و مهارت « نه » گفتن (2)

- در گذشته بین بعضی از عرفا و علما مرسوم بوده است که در دهان خود سنگ ریزه هایی می گذاشتند ، برای اینکه تا وقتی که مجبور می شدند که کلامی بگویند ، مجبور شوند این سنگ ریزه ها را دربیاورند ، که با سپری شدن این زمان کوتاه ، باعث بشود که در گفتن آن کلام فکر کنند.
- با فرصت دادن به خود و تغییر مکان و فاصله زمانی ایجاد کردن ، باعث می شود که حرارت خشم ، کمتر شود.


17 دی 96
مطالب پیشنهادی