در حال بارگزاری....
دانلود

دستگاه بسته بندی نان لواش رستورانی

دستگاه بسته بندی نان لواش رستورانی ماشین سازی مسائلی 03135723006
دستگاه بسته بندی نان حافظه ای جهت ذخیره سازی کلیه پارامترهای چند محصول بسته بندی دارد و همچنین این دستگاه دارای سیستم شمارنده جهت بررسی و شمارش هر شیفت کاری می باشد این دستگاه نان را بدون ایجاد ضایعات از محصول و سلفون به بهترین نحو بسته بندی می کند.
شماره تماس: 03135723006
وب سایت: www.masaelipack.com


30 مهر 98