در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ سیری میان سوال خبرنگار از سخنگوی کاخ سفید

در جلسه خبری کاخ سفید، هنگام سوال یک خبرنگار از سخنگوی کابینه اوباما، سیری پیش دستی کرد و پاسخی بامزه به این خبرنگار داد. سیری درمیان سوال طولانی خبرنگار از سخنگوی کابینه در خصوص برنامه های هسته ای ایران و عدم توافق کنگره آمریکا به میان حرف وی پرید و در پاسخ گفت: متاسفم اما مطمئن نیستم چه چیزی مد نظر شماست تا تغییر دهم. این پاسخ دستیار صوتی اپل تمامی حضار جلسه را به خنده وا داشت.