در حال بارگزاری....
دانلود

فعال شدن Siri در هنگام مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی کاخ سفید

در جلسه مطبوعاتی کاخ سفید که درباره توافق ایران در جریان بود ناگهان صدای Siri ( دستیار صوتی اپل ) شنیده می شود که می گوید : معذرت می خواهم من مطمئن نیستم شما می خواهید من چه چیزی را تغییر دهم!