در حال بارگزاری....
دانلود

حذفی کوچک از قسمت آخر امپراطور دریا

یون جانکوا رو زخمی پیدا کرده و به اتاق چیریانگ میبره..........