در حال بارگزاری....
دانلود

توضیحات سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده قتل متیرا استاد

سخنگو دستگاه قضا کشور در مورد سرعت بالای رسیدگی به پرونده قتل انجام شده توسط شهردار سابق تهران (نجفی) توضیح داد.


22 خرداد 98
مطالب پیشنهادی