در حال بارگزاری....

♡من اولین بانی بلنک در اورافترهای هستم♡

من واقعا عاشق این شخصیت هستم❤خیلی بهش شبیهم❤امیدوارم قبولم داشته باشید❤کی قبولم داره؟


30 مرداد 97
Kitty Cheshire در 4 ماه پیش قبولییییییییی آجی من آتوسام کانال جدید زدم منم شاید کیتی و پاپی شدم
darling hood در 4 ماه پیش معلومههههههههههه منننننننننننننن