در حال بارگزاری....
دانلود

برای خروج از اقتصاد نفتی چه باید کرد؟

شبکه خبر- 16 خراد 94- 08:13| در این بخش خبری با آقای مهدی یوسفی مدیر عامل سازمان منطقه اقتصادی پارس جنوبی گفتگو شد.