در حال بارگزاری....
دانلود

امام خامنه ای :در اقتصاد نفتی نخبه شناسایی نمی شود .

در اقتصاد متکی به نفت نخبه نه شناسایی نه جذب و نه اصلا احتیاجی به نخبه احساس می شود .