در حال بارگزاری....
دانلود

گل به یاد ماندنی فرهاد مجیدی در دربی 69

FarhadMajidi.Net : روز 23 مهرماه 89، شروع بردهای زنجیره ای استقلال.درحالیکه چندثانیه تا پایان دربی 69 باقی مانده بود،فرهاد مجیدی در کورس با شیث رضایی،موفق به عبور از این بازیکن شد و در ادامه با علیرضا حقیقی تک به تک شد و از کنار دستان وی توپ را به تور دروازه پرسپولیس چسباند تا دربی 69 با برتری استقلال به پایان برسد.پس از این دیدار هواداران استقلال شعار معروف