در حال بارگزاری....

اولین راف هستم+تشکیل خانواده انجلزفرندز♡

اولین راف:خودم .. بقیه شون خالین مثل سوییت،یوری،میکی،کابلی و کبریا ک نقشای اصلی ان✌


29 تیر 97
آتوسا چشایر بینز تاک چنل جدید در 1 ماه پیش من دومین راف بشم ؟
!.....Apple white.....! در 2 ماه پیش آجی چون اپل رو باهام شریک شدی توعم با من اولین راف شو:)
APPLe White❤️BraiR❤️DRaCLAuRA❤️ در 2 ماه پیش دومین راف⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
!.....Apple white.....! در 2 ماه پیش باشه پس راوک اولین سوییت(همون دولسی)
Madlien در 2 ماه پیش من دولسی