در حال بارگزاری....
دانلود

ساخت یک جا قمقمه ی ساده،برای دوچرخه!

در این ویدئو به کمک یک لیوان یا قوطی آلومینیومی به همراه بست.یک جا قمقمه ی ساده برای دوچرخه ساخته میشود..