در حال بارگزاری....
دانلود

تاثیر جراحی بینی بر استحکام بینی

متعاقب جراحی زیبایی بینی، استحکام بینی های گوشتی کاهش نمی یابد زیرا این بینی ها با تکنیک های تقویت غضروفی جراحی می شوند. اما استحکام بینی های استخوانی بزرگ تا ده درصد کاهش می یابد.