در حال بارگزاری....
دانلود

تست تاثیرریمپ TMSروی 206 تیپ5(2)توضیحات حتما خوانده شود

این ادامه تست قبلی هست که گذاشتم.فاصله زمانه این 2 تا تست باهم کمتر از 1 ساعت بوده.یعنی نوع بنزین وزن و سرنشینایه ماشین ها مسیر جاده و ... همه یکی بوده ...
تنها ریمپ 206 قرمز رنگ تغییر کرده و TMS شده.
فقط اینو بگم که دهنم از نتیجه تست باز موند !!! آخر فیلم هم یه ابراز احساسات ..... کردم.


مطالب پیشنهادی