در حال بارگزاری....
دانلود

احکام تکلیفی و احکام وضعی، چه احکامی هستند؟

احکام تکلیفی چه احکامی هستند؟ احکام وضعی چه احکامی هستند؟ نسبت احکام وضعی و تکلیفی با هم چیست؟ از آنجایی که در بیان احکام روزمره اصطلاحاتی وجود دارد که باعث سردرگمی دوستان می شود، بهتر است قبل از ورود به مباحث آموزشی احکام بعضی از این اصطلاحات بیان شده و معنی هرکدام روشن شود. استاد علویان دو اصطلاح حکم وضعی و حکم تکلیفی را توضیح داده برای هر کدام مثال هایی را بیان می کنند.