در حال بارگزاری....
دانلود

احکام نوجوانان-استاد فلاح زاده(3-اقسام احکام عملی)

در این قسمت،استاد فلاح زاده،ابتدا برنامه های اسلام را یادآوری می کنند.سپس به بیان اقسام احکام عملی و تعاریف و مثال های آنها می پردازند.