در حال بارگزاری....
دانلود

منطقه توریستی و بکر الموت قزوین میزبان خبرنگاران کشورمان

جمعی از خبرنگاران کشورمان برای تهیه گزارش و تماشای طبیعت زیبا و حیات وحش «الموت» (قزوین)، به این منطقه سفر کردند.


23 مهر 96