در حال بارگزاری....
دانلود

بازی تدارکاتی شهرداری ارومیه و شهرداری تبریز(1)

شهرداری ارومیه 3-شهرداری تبریز 1
تیم شهرداری ارومیه ست های اول ، دوم و چهارم را به ترتیب با امتیازهای 25 بر 22 ، 25 بر 13 و 25 بر 20 پیروز شد و تنها ست سوم را با امتیاز 25 بر 20