در حال بارگزاری....
دانلود

(عادت ها) یک دقیقه با جان ماکسول -رادیو مثبت

در این ویدیو جان ماکسول در مورد عادت ها و چگونگی شکل گیری آن ها و تاثیرشان بر روی زندگی صحبت می کند