در حال بارگزاری....
دانلود

طرز فکر - یک دقیقه با جان ماکسول

در این ویدیو جان ماکسول یک دقیقه در مورد تاثیر طرز فکر بر روی زندگی افراد موفق صحبت می کند
ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﺻﻮﺗﯽ (ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ )
www.radiomosbat.com