در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ پهلوانان کرمانشاه

کلیپ پهلوانان کرماشان (کرمانشاه) همراه با آهنگ فارسی زیبا
در این کلیپ می توانید تصویر برخی از پهلوانان کرماشان و خطه لکستان را ببینید.
شهرهای لک زبان کنگاور ، صحنه ، هرسین ، بیستون و دینور در حال حاضر جزء استان کرمانشاه می باشند که جزء خطه لکستان هستند .