در حال بارگزاری....
دانلود

دبیر دسا - آموزش تصویری ریاضی اول دبستان - خانم اجاقی

فیلم های آموزشی دبستان
مرکز پخش : لوح گسترش
آموزش همراه با دست ورزی
استفاده از وسایل کمک آموزشی در حین تدریس
توضیح ، تمرین وتکرار نکات مهم درس در قالب بازی
تدریس توسط اساتید با تجربه ،مطرح وآشنا به اصول آموزش ابتدایی
آموزش محیطی شاد و کودکانه
مطابق با سرفصل کتاب
http://www.dabirlo.com/