در حال بارگزاری....
دانلود

ضجه های همسر هادی نوروزی پیش چشم همبازیانش،

هادی نوروزی جوان با اخلاق فوتبال ایران، صبح امروز 10 مهرماه 94، برای آخرین بار رنگ سبز چمن ورزشگاه آزادی را لمس کرد و برای همیشه تنهایمان گذاشت.

در روزی که مردم و چهره های بسیاری برای تشییع پیکر پاک هادی نوروزی به ورزشگاه آزادی تهران آمده بودند، تصاویر و لحظات تلخی در لنز دوربین های رسانه ها ثبت و ضبط شد که امیدواریم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.