در حال بارگزاری....
دانلود

حسین حیدری مشهور به مرد هزار حنجره در سومین گردهمایی مجریان

حسین حیدری صدا پیشه و هنرمند تقلید صدا مشهور به مرد هزار حنجره در سومین گردهمایی مجریان به هنرنمایی پرداخت.

حسین حیدری با استعداد بی نظیر خود آتیه روشنی را پیش رو خواهد داشت.
- تلفن رزرو 09128239105


مطالب پیشنهادی