در حال بارگزاری....
دانلود

برگزاری مراسم آیین‌های پهلوانی و زورخانه‌ای در مرکز فرهنگی خانه ملل غازان در روسیه

مراسم آیین‌های پهلوانی و زورخانه‌ای در روسیه برگزار شد.
 
 برگزاری مراسم آیین‌های پهلوانی و زورخانه‌ای در مرکز فرهنگی خانه ملل غازان وابسته به شهرداری


23 مهر 96