در حال بارگزاری....
دانلود

حرف‌های متفاوت روحانی درباره پررو شدن ویروس کرونا!

روحانی گفت: اگر کسی خودش را در برابر کرونا ببازد این کرونا پررو می‌شود مانند این ابر قدرت‌ها.


8 اردیبهشت 99