در حال بارگزاری....
دانلود

هشدار ویروس کرونا با ورود حجاج به ایران

هشدار ویروس کرونا با ورود حجاج به ایران ..... به دلیل اینکه در فاجعه منا بسیاری از هموطنان ما در بیمارستان هایی که ریسک بالایی داشتند بستری شدند احتمال ابتلا به این ویوس از قبل بسیار بیشتر شده