در حال بارگزاری....
دانلود

شبیه سازی یک فرود، در ایستگاه فضایی

پیش از اینکه الکساندر گرست از آژانس فضایی اروپا، ایستگاه فضایی را ترک کند و سالم به زمین برگردد این فرود Philae بر روی دنباله دار را به نمایش گذاشت.در این نمایش، از میکروماهواره غیرفعال SPHERE که همین اواخر درایستگاه برای انجام برخی آزمایشات به کار گرفته شده بود، و از یک گوشی (که برای تبدیل سیگنال های الکتریکی به صوتی در گوش قرار داده می شود) به علاوه یک نوار چسب برای شبیه سازی فروداشتفاده شد.