در حال بارگزاری....
دانلود

خوابیدن در ایستگاه فضایی

در این ویدئو کریس هادفیلد، فرمانده سابق ایستگاه فضایی بین المللی توضیح می دهد که خوابیدن در ایستگاه بین المللی چگونه است.