در حال بارگزاری....
دانلود

ونیز هلند دهکده‌ای شگفت انگیز که هیچ جاده ای ندارد

دهکده‌ای که هیچ جاده یا وسایل حمل و نقل مدرنی ندارد، تنها کانال‌ها و 176 پل، راه‌های ارتباطی این دهکده را تشکیل می‌دهند. گردشگران برای بازدید از این دهکده باید وسایل نقلیه‌ی خود را بیرون از آن پارک کنند و پیاده یا با استفاده از قایق‌هایی که whisper boats نام دارند می‌توانند در این دهکده گردش کنند.


21 آبان 98