در حال بارگزاری....
دانلود

کدوم عید وقتی قراره نیای؟

بدون تو و دستای مهربونو نگاه ماهت چه عیدی
حالا که قراره دوباره به چشمام نیفته نگاهت چه عیدی
چه تحویل سالی تا وقتی که حالی ندارم برای یه لبخند ساده
چه شوقی چه ذوقی حدود یه عمر که احساس خوبی بهم دست نداده
کدوم عید وقتی قرار نیای کدوم عید وقتی نمی‌بینمت
کدوم عید وقتی قراره نیای کدوم عید
بهاری شدن کاره آسونیه نگاه کن چقد خونه بارونیه
دمه عیده اما پریشونیام به اندازه ایه که نمیدونیه
نه میتونم از عید چیزی بگم نه میخوام که تبریکیو بشنوم
یه نوروز دیگه داره میرسه تا من بیشتر از این بریزم به هم
بدونه تو و دستایه مهربونو نگاه ماهت چه عیدی
حالا که قراره دوباره به چشمام نیفته نگاهت چه عیدی
چه تحویله سالی تو وقتی که حالی
ندارم برایه یه لبخنده ساده
چه شوقی چه ذوقی حدوده یه عمره
که احساسه خوبی بهم دست نداده

چه عیدی از مهدی یغمایی


30 اسفند 99