در حال بارگزاری....
دانلود

طبیعت زیبای خداوند

خیلی زیباست حتما تا پایان ببینید...!/وقتی که هست من از هست توست،منی که در تو تمام می شوم در تومحو می شوم می میرم و باز از نو در تو می رویم... من با تو معنایی پر معنا است... و من بی تو حتی از هیچ هم تهی است... چه فلسفه ای دارد این احساس و چه عاشقانه ی پر قدری است این،پروردگارم...!