در حال بارگزاری....
دانلود

عسل وحشی - کندوی زنبوران وحشی روی درخت

این زنبورها جزو محدود نژاد های زنبور وحشی در ایران هستند. عسل این کندوها بهترین عسل در دنیاست.