در حال بارگزاری....
دانلود

ترول یخچال!!!!(من یکی بیماری یخچال گرایی دارم!!!)

بی حوصله ای....کاری نداری....میری سمت یخچال....درشو باز می کنی....و بعد از یک سال نوری میفهمی نه...مث ک اون چیزی ک می خوای توش نیست...موسیقی کاملا رو نرو یخچالم ک سکوت خونه ارو می شکونه و تو تا در فکر بستن یخچال هستی مامانت جیییییییییغ میزنه می گه....بوققققققققققققققق....در اون ویترینو ببند!!!!
نگو ک فقط من این جوریم!!!


مطالب پیشنهادی