در حال بارگزاری....
دانلود

گرفتن ویزای عراق الزامی است

شبکه تهران- 27 آبان 94- 18:30| سردار ذوالفقاری، رئیس ستاد اربعین حسینی گفته است 900 هزار نفر تا کنون برای پیاده روی اربعین در پایگاه اینترنتی سماء ثبت نام کرده اند و این تصور که در دقیقه 90 بدون ویزا وارد عراق خواهند شد اشتباه است.