در حال بارگزاری....
دانلود

پرستاری که هنوز فرزند نوزاد خود را ندیده

اشک‌های پرستار بیمارستان مسیح دانشوری که 45 روز است پدر شده اما دخترش را ندیده.


3 اردیبهشت 99