در حال بارگزاری....
دانلود

گفتگو با یکی از ساکنان مسکن مهر : 576 واحد فقط دو کشته داد

گفتگو با یکی از ساکنان مسکن مهر در سرپل ذهاب زلزله زده :
"576 واحد مسکن مهر فقط دو کشته داد . در حالی که خانه شخصی ساز روبرویی 14 کشته داد ...


3 آذر 96