در حال بارگزاری....
دانلود

مرحوم رضا مشایخی در قسمت توبه تعزیه جناب حر ۱۳۸۹قودجان

مرحوم رضا مشایخی ( رضا ورسی ) و حاج محمد رضایی در قسمت توبه حر در تعزیه شهادت جناب حر (ع) ۱۳۸۹حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « طنین تعزیه دات کام » www.tanintazyeh.com