در حال بارگزاری....
دانلود

درمان همورویید یا درمان بواسیر بدون عمل جراحی در کمتر از یک ساعت در ایران کلینیک

https://iran-clinic.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1/
درمان همورویید یا درمان بواسیر بدون عمل جراحی در کمتر از یک ساعت با لیزر امکان پذیر است. هزینه درمان بواسیر با لیزر
پایین تر از جراحی است. درمان همورویید با لیزر زیر نظر بهترین پزشک متخصص همورویید در تهران با محیطی آرامشبخش انجام میگردد.


11 تیر 98