در حال بارگزاری....
دانلود

بعد از استفاده از نیکوماتین و ترک‌ سیگار چه اتفاقاتی در بدن می‌افتد؟

نیکوماتین حاوی دی ماتروکلیسن می باشد که در هنگام برخورد با نیکوتین به سرعت واکنش نشان داده و آن را تبدیل به مدوتراکسین کرده که مانند نیکوتین به صورت گاز همراه بادود ناشی از سوختن توتون و کاغذ سیگار وارد سینه شده ولی ششها قابلیت جذب این ماده را ندارند و همراه با دود در بازدم از سینه شخص خارج می شود برای سفارش و یا اطلاعات بیشتر از سایت ما به نشانی www.jamedad.com بازدید فرمایید سید محمدی 09383082828


22 دی 97