در حال بارگزاری....
دانلود

رهبر معظم انقلاب اسلامی: این ضربه که به پایگاه آمریکا زده شد ضربه حیثیتی بود

⭕️ رهبر معظم انقلاب اسلامی:
????این ضربه که به پایگاه آمریکا زده شد ضربه حیثیتی بود ضربه ای بود که ابهت آمریکا شکسته شد و با هیچ چیزی جبران نمی شود.
????حاج قاسم سلیمانی را باید به چشم یک مکتب نگاه کنیم ، یه یک مدرسه درس آموز باید نگاه کنیم تا اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.

@Afsaran_ir


27 دی 98