در حال بارگزاری....
دانلود

در ایمیل مارکتینگ چگونه لیست و کمپین ها را مدیریت کنیم؟

بازاریابی ایمیلی زیر مجموعه‌ای از دیجیتال مارکتینگ است. اگر از ایمیل مارکتینگ به درستی استفاده شود، برای هر کسب و کاری سودمند خواهد بود؛ حتی کسب و کارهای کوچک.


22 دی 97